• Wergea 600 jier!

  In 2022 bestaat de naam Wergea, of een andere schrijfwijze daarvan, 600 jaar. De naam Wergea komt met verschillende spellingsvormen voor in middeleeuwse oorkondes en geschriften. Voor het eerst bekend als “Werraga” in 1422, daarna als “Warraghae” in 1453, tot “Werregae” in 1543 en het latere “Warrega”. Deze naam staat voor het begrip dorpsgebied of parochiebegrenzing. In de laatste eeuwen bekend dus als Warga. Bij gemeentebesluit (Boarnsterhim) is met ingang van 1 januari 1989 dit officieel Wergea geworden.

 • Programma

  Programma feestweek Vrijdag 19/8 Titel: ‘Iepeningsfoarstelling ‘It kin allinne mar mei-inoar’ Tijd: 21.15 – 22.15 uur Locatie: Bidlertuin Extra tekst: Mei-inoar, swalkje, dreame, fiele en dwaan! In moderne/folkloristyske dûnsfoarstelling mei in byldzjende goreografy dêr’t taal, muzyk en ljocht in grutte rol yn spylje. It begjin fan de Wergea600 wike wurdt letterlik en figuerlik brocht op, yn, foar en mei De Bidler, it kultureel hert fan ús doarp. Mei in wol hiel nijsgjirrich ein… Kom! Allegearre! Zaterdag 20/8 Titel: Lancering historische route door Wergea Tijd: 10.00 uur Locatie: Bij “It pishokje” Extra tekst: De KKW heeft subsidie ontvangen van het Iepen Mienskipsfonds voor het realiseren van een digitale wandelroute door Wergea in het kader van Wergea 600. Deze route is te vinden in de MeAR Fryslân route app. Via deze app zie je d.m.v. augmented reality (AR) met je smartphone/tablet dingen die er niet echt zijn.…

 • Donatie Wergea 600

  Vrijwillige bijdrage misgelopen? Hier nog even het bankrekeningnummer van Wergea600 voor de mensen die graag financieel bij willen dragen aan de feestweek op 19 t/m 28 augustus, waarvan de envelop in de papiercontainer is beland.NL13RABO0127588868 t.n.v. Perspektyf Wergea, met de vermelding ‘Vrijwillige bijdrage Wergea600’.

 • Wergea komt thùs, dorpsreünie 20 augustus

  Zoals bij een ieder zo langzamerhand bekend zal de laatste volle week van augustus, beter gezegd van 19 t/m 28 augustus, in het teken staan van de viering van Wergea 600. 10 dagen van alles te doen, dat moet een ieder als muziek in de oren klinken. Uiteraard kan bij een dergelijke mijlpaal een grote dorpsreünie niet ontbreken. Startpunt van de reünie is een grote feesttent en er zal in de middag van alles te doen zijn in het dorp. Uiteraard zal Wergea Wergea niet zijn dat er na afloop nog flink feestgevierd zal worden. Iedereen die ooit in Wergea heeft gewoond en zin heeft in een gezellige dag is bij deze van harte uitgenodigd. Binnenkort hoor je meer over de inschrijvingsprocedure en verdere details. Dus alvast voor in de agenda: zaterdag 20 augustus reünie.