Donatie Wergea 600

Vrijwillige bijdrage misgelopen? Hier nog even het bankrekeningnummer van Wergea600 voor de mensen die graag financieel bij willen dragen aan de feestweek op 19 t/m 28 augustus, waarvan de envelop in de papiercontainer is beland.NL13RABO0127588868 t.n.v. Perspektyf Wergea, met de vermelding ‘Vrijwillige bijdrage Wergea600’.