Frico Reunie

Zoals eerder dit jaar in ‘De Havensbank’ aangekondigd, vindt op 23 augustus 2022, tijdens de Wergea-600 feestweek, in het Doarpshûs een reünie plaats van het personeel dat werkzaam is geweest bij de
Frico te Wergea, welke in 1994 gesloten werd. Gezien de beschikbare zaalruimte werd eerder
uitgegaan van ten hoogste 100 deelnemers. Echter na overleg met het Doarpshûs-bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat dit maximum kan vervallen, doordat we voor de reünie gebruik mogen maken van de gehele beneden-verdieping. Ook behoort uitbreiding naar het buitenterrein tot de mogelijkheden.
Dus ieder die zich opgeeft is welkom.


De inloop is vanaf 16:00 uur. U wordt ontvangen met koffie en gebak, er is een Frico-tentoonstelling ingericht en er wordt gezorgd voor een lopend buffet. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijdens dit samenzijn hebt u ruim de gelegenheid om met oud-collega’s bij te praten en oude herinneringen op te halen. We sluiten zo rond 19:30 uur, zodat belangstellenden voldoende in de gelegenheid zijn zich naar ‘De Bidler’ te begeven, waar vanaf 20:00 uur een avondprogramma met
muziek en zang van de geschiedenis van de Frico en van Wergea gepland staat.


Tijdens de vorige Frico-reünie in 2004 was de eigen bijdrage € 25. Nu, 18 jaar later en geconfronteerd met stijgende prijzen zijn we genoodzaakt € 30 per deelnemer te vragen. Opgave voor de Frico-reünie gaat per e-mail: ‘reuniefrico2022@gmail.com’, waarna u een registratienummer krijgt toegewezen. Na
betaling van de eigen bijdrage, onder vermelding van het aan u toegewezen registratienummer, op rekening ‘NL21 RABO0123 3334 31’ t.a.v. ‘Reünie Frico Warga’ wordt u als deelnemer geregistreerd.
We hopen op een goede deelname en alvast tot ziens op 23 augustus 2022!

Reünie-commissie Frico-Wergea,
Tieneke, Huib, Henk, Haeije