• Donatie Wergea 600

    Vrijwillige bijdrage misgelopen? Hier nog even het bankrekeningnummer van Wergea600 voor de mensen die graag financieel bij willen dragen aan de feestweek op 19 t/m 28 augustus, waarvan de envelop in de papiercontainer is beland.NL13RABO0127588868 t.n.v. Perspektyf Wergea, met de vermelding ‘Vrijwillige bijdrage Wergea600’.

  • Wergea komt thùs, dorpsreünie 20 augustus

    Zoals bij een ieder zo langzamerhand bekend zal de laatste volle week van augustus, beter gezegd van 19 t/m 28 augustus, in het teken staan van de viering van Wergea 600. 10 dagen van alles te doen, dat moet een ieder als muziek in de oren klinken. Uiteraard kan bij een dergelijke mijlpaal een grote dorpsreünie niet ontbreken. Startpunt van de reünie is een grote feesttent en er zal in de middag van alles te doen zijn in het dorp. Uiteraard zal Wergea Wergea niet zijn dat er na afloop nog flink feestgevierd zal worden. Iedereen die ooit in Wergea heeft gewoond en zin heeft in een gezellige dag is bij deze van harte uitgenodigd. Binnenkort hoor je meer over de inschrijvingsprocedure en verdere details. Dus alvast voor in de agenda: zaterdag 20 augustus reünie. 

  • Wergea 600 jier!

    In 2022 bestaat de naam Wergea, of een andere schrijfwijze daarvan, 600 jaar. De naam Wergea komt met verschillende spellingsvormen voor in middeleeuwse oorkondes en geschriften. Voor het eerst bekend als “Werraga” in 1422, daarna als “Warraghae” in 1453, tot “Werregae” in 1543 en het latere “Warrega”. Deze naam staat voor het begrip dorpsgebied of parochiebegrenzing. In de laatste eeuwen bekend dus als Warga. Bij gemeentebesluit (Boarnsterhim) is met ingang van 1 januari 1989 dit officieel Wergea geworden.