Parkeren Wergea 600

In verband met de verwachte drukte en alle activiteiten in het dorp kunt u alleen parkeren op het feestterrein naast de jeugdsoos. 

Dit is met verkeersborden aangegeven.