Programma

19 augustus

Vrijdag 19/8:
Locatie: Bidlertuin
‘Iepeningsfoarstelling ‘It kin allinne mar mei-inoar’
Tijd: 21.15 – 22.15 uur

Mei-inoar, swalkje, dreame, fiele en dwaan! In moderne/folkloristyske dûnsfoarstelling mei in byldzjende goreografy dêr’t taal, muzyk en ljocht in grutte rol yn spylje. It begjin fan de Wergea600 wike wurdt letterlik en figuerlik brocht op, yn, foar en mei De Bidler, it kultureel hert fan ús doarp. Mei in wol hiel nijsgjirrich ein… Kom! Allegearre!

20 augustus

Zaterdag 20/8:
Locatie: Feesttent naast de soos
Dorpsreünie “Wergea toen & nu
‘s Avond: de Suskes

Tijd: Inloop vanaf 12.30
Officiële opening 13.00

In de middag is er van alles te doen en te zien in het dorp georganiseerd door Warber Wergea, aansluitend feestavond tot 24.00 uur.
Opgave: Niet nodig. Voor vragen kunt u mailen naar: reuniewergea600@gmail.com. Entree: 5,-

Zaterdag 20/8:
Locatie: Door het dorp
Warber Wergea
Tijd: 13.00 tot 17.00

Van 13.00 tot 17.00 heeft Zakelijk Wergea een programma georganiseerd. Er zijn diverse activiteiten in het dorp waar de reünisten en andere belangstellenden bij langs kunnen gaan.

Zaterdag 20/8:
Open dag ús Doarpshûs
Tijd: 13.00 tot 17.00

Loop even binnen in ús Doarpshûs, waar ooit de kleuterschool en gymzaal gevestigd waren en nu een gezellige huiskamer is gecreëerd.

Zaterdag 20/8: 10.00 uur
Locatie: Bij “It pishokje”
Lancering historische route door Wergea
Tijd: 10.00 uur

De KKW heeft subsidie ontvangen van het Iepen Mienskipsfonds voor het realiseren van een digitale wandelroute door Wergea in het kader van Wergea 600. Deze route is te vinden in de MeAR Fryslân route app.
Via deze app zie je d.m.v. augmented reality (AR) met je smartphone/tablet dingen die er niet echt zijn. Dit gebeurt door een digitale laag die als het ware over de werkelijkheid wordt gelegd. Wergea zit vol met historische verhalen en cultuur. Download de app en laat die geschiedenis voor je ogen tot leven komen!

21 augustus

Zondag 21/8:
De Kriich op it Wetter
Locatie: Op het water door het dorp
Tijd: 14.00 tot 16.00

Zondag 21/8:
Culinaire namiddag met Dixieland orkest McDixie
Locatie: Rondom de Bidler
Tijd: 16.00 tot 20.00

Vandaag geen zin in koken? Kom eten en drinken bij de Bidler en laat je verrassen.

Zondag 21/8:
Locatie: Sportterrein
Kaatsen, “Wylde partij” met zachte bal
Tijd: 10.00 tot 16.00

Opgave: Vanaf 14 jaar, per 3-tal kvhetoosten@gmail.com
Opgeven kan tot 15 augustus
Entree: Leden gratis, niet leden € 3,00
Extra tekst: Tijdens De alom bekende doarpspartij wordt met de zachte bal in poules gekaatst. De samenstelling van een partuur wordt vrij gelaten dus alle combinaties zijn mogelijk (max. 3 natuurlijk)

Zondag 21/8
SZDRNZLL met een band in de tent
Locatie: Feesttent

Tijd: 17.00 tot 01.00

22 augustus

Maandag 22/8
Start bij Doarpshûs
Kabouter pad” met spelletjes onderweg. Afsluiten met pannenkoeken!
(vanaf 3 jaar t/m groep 2 , nieuwe schooljaar, onder begeleiding van een ouder)

Tijd: 10.00-12.30
Opgave: opgeven tot uiterlijk 12 augustus via: bern.wergea600@gmail.com
Onder vermelding van naam en groep

Maandag 22/8
Locatie: Start bij obs ‘de Twamêster’
Fotospeurtocht met opdrachten en spelletjes
(groep 3, 4 en 5, nieuwe schooljaar)


Tijd: 13.00 – 15.00
Kinderen lopen in gemengde groepjes onder begeleiding van een volwassene

Opgave: opgeven tot uiterlijk 12 augustus via: bern.wergea600@gmail.com
Onder vermelding van naam en groep

Maandag 22/8
Locatie: Start bij de Bidler
Op jacht naar mr/mrs X..?
(groep 6, 7, 8, nieuwe schooljaar)


Kinderen lopen in gemengde groepjes onder begeleiding van een volwassene
Tijd: 15.30 – 17.30

Opgave: opgeven tot uiterlijk 12 augustus via: bern.wergea600@gmail.com
Onder vermelding van naam en groep

Maandag 22/8
SZDRNZLL goes Wet
(voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar)

Tijd: Inloop 13.00 Start 13.30– 16.30
Opgave: activiteitenszdrnzll@hotmail.com
Entree: €5,-

Bovenstaande 4 activiteiten zijn voor alle kinderen en jeugd uit Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier

Maandag 22/8
Biljart spelen met keu of stok
locatie: Us Doarpshus

Tijd: 19.00 tot 21.30
Vrije inloop, deelname vanaf 14 jaar.

23 augustus

Dinsdag 23/8
Locatie: Dorpshuis
Frico reünie

Tijd: 15.00 tot 19.00
Opgave: reuniefrico2022@gmail.com Opgeven kan tot 10 augustus.

Na opgave krijgt de deelnemer een registratienummer toegewezen. Vooraf wordt 30 euro per deelnemer gevraagd. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL21RABO 0123 3334 31 t.a.v. Reünie Frico Warga onder vermelding van het ontvangen registratienummer.

Ontvangst met koffie en gebak en er wordt voor een lopend buffet gezorgd. Overige consumpties zijn voor eigen rekening

Dinsdag 23/8
Locatie: Bidler
In lytse skiednis fan Wergea yn symfoanyske rock

Tijd: 20.30 tot 22.30
Opgave: Kaarten op voorhand bestellen is een vereiste: Vanaf 10 juli: a.kerkstra@upcmail.nl
Entree: geen entree

Op tiisdei 23 en freed 26 augustus, jûns om 20.30 oere, wurde yn De Bidler twa muzykstikken brocht troch in Wergeaster popband, oanfold mei blazers en koar. It earste stik giet oer de oprjochting en sluting fan de “Frico” en yn it twadde stik wurdt in byld jûn fan 600 jier Wergea op ferskate gebieten. De oarspronkelike muzykstikken binne fan Procol Harum en Rick Wakeman en binne foarsjoen fan Fryske teksten.

24 augustus

Woensdag 24/8
Locatie: Dorpshuis
Soos en meer extra Muzikale high tea met Sander Metz”

Tijd: 14.00 tot 16.30
Opgave: Betty Langhout: 058-2552560 of crea.t.m.z@gmail.com
Entree: € 12,50

Woensdag 24/8
Locatie: Op het feestterrein naast de jeugdsoos
Rekreatyf Toulûktoernoai

Tijd: 19.00
Opgave: Per groep van 5 personen via merkekommisje@outlook.com
Extra tekst: Deelname is vanaf 16 jaar

25 augustus

Donderdag 25/8
Locatie: Jeu de Boulesbaan
Titel: “Jeu de Boules”

Tijd: 13.00 tot 17.00
Opgave: Per koppel bij cobykoning54@gmail.com of luite@bekhof.eu
Extra tekst: Eigen jeu de boulesballen meenemen. De wedstrijdlengte wordt bepaald naar aanleiding van de opgave per middag. Een serveerster van Grand café JAN komt af en toe vragen of u iets wil drinken. De bestelling is voor eigen rekening.

Donderdag 25/8
Locatie: Bidler
RESERVE AVOND In lytse skiednis fan Wergea yn symfoanyske rock

Tijd: 20.30 tot 22.30
Opgave: Vanaf 10 juli: a.kerkstra@upcmail.nl
Entree: geen entree
Extra tekst: Wanneer dinsdag- en vrijdagavond uitverkocht zijn wordt de muziekvoorstelling op deze avond nogmaals vertoond.

26 augustus

Vrijdag 26/8
Locatie: Jeu de Boulesbaan
“Jeu de Boules”

Tijd: 13.00 tot 17.00

Opgave: Per koppel bij cobykoning54@gmail.com of luite@bekhof.eu
Extra tekst: Zie donderdag 25/8

Vrijdag 26/8
Locatie: Bidler
In lytse skiednis fan Wergea yn symfoanyske rock

Tijd: 20.30 tot 22.30
Opgave: Kaarten op voorhand bestellen is een vereiste: Vanaf 10 juli: a.kerkstra@upcmail.nl
Entree: geen entree

Op tiisdei 23 en freed 26 augustus, jûns om 20.30 oere, wurde yn De Bidler twa muzykstikken brocht troch in Wergeaster popband, oanfold mei blazers en koar. It earste stik giet oer de oprjochting en sluting fan de “Frico” en yn it twadde stik wurdt in byld jûn fan 600 jier Wergea op ferskate gebieten. De oarspronkelike muzykstikken binne fan Procol Harum en Rick Wakeman en binne foarsjoen fan Fryske teksten.

27 augustus

Zaterdag 27/8
Locatie: Dorpshuis
“Filmkafé Bagdad met Muziek en feest op film”

Tijd: 11.00 tot 17.00

Zaterdag 27/8
Locatie: Bidlertuin
“Filmkafé Bagdad met een film in de buitenlucht”

Tijd: 21.30 tot 23.30
Op een groot scherm wordt een film met een enorme cultstatus gedraaid. Get your motor running! Wil je lekker zitten? Neem dan je eigen tuinstoel mee.

V.v. Warga Programma (locatie sportvelden): 27 augustus

Jubileumfeest VV Warga

Tijd: 10.00 tot 23.00
Gedurende de dag is er eten en drinken verkrijgbaar. Na afloop is er live muziek.

Mini-mix-toernooi

Tijd: 9.30 – 12.00
Opgave: Opgave: t/m 12 jaar minimixwarga@gmail.com

Boardingvoetbal

Tijd: 14.00 16.30
Opgave: Opgave:13 jaar en ouder boardingwarga@gmail.com

Legends 35+ Toernooi voor 35+ en oud spelers van vv Warga en omliggende dorpen.

Tijd: 14.00- 16.30
Opgave: Geen opgave, teams worden uitgenodigd.

Officiële gedeelte met bondsofficial

Tijd: 17.00 – 17.30

Warga 1 – FC De Rebellen

Tijd: 18:30 – 19:45
Entree: €5,- voor niet – leden/donateurs

28 augustus

Zondag 28/8
Locatie: Bidlertuin
Wergea lústert nei…….Iepenloftspul

Tijd: 14.30 tot 19.30
In muzikale seleksje út de iepenloftspullen 1989 – 2016. Tusken 1989 en 2016 wiene der yn Wergea 11 iepenloftspullen. Fanôf it earste begjin ûnderskiede dit nije iepenloftspul him troch it yntinsive en oertsjûgjende gebrûk fan (pop)muzyk. By dit lústerkonsert, op it fjild neist de Bidler, wurdt der in seleksje fan mar leafst 36 prachtnûmers songen en spile, foar it grutste part troch minsken dy’t earder ek meidien hawwe. Tusken de trije sets en nei ôfrin is der fansels gelegenheid ta it nimmen fan in drankje. Gau lêst fan in houten kont? Nim even in kessentsje mei.

Zondag 28/8
Locatie: Bidlertuin
Slotfoarstelling ‘Mei-inoar’

Tijd: 19.30 tot 20.00
In twaspul tusken minske en masine (en oarsom). In goreografy op muzyk fan Philip Glass mei de klam op gearwurking. Gearwurking dy’t allinnich slagget as beide partijen it wolle, as beide inoar leaf hawwe. Mar wat bart der as ien fan de twa nét wol? Lit jimme ferrasse troch dit bysûndere stel. De ôfsluting fan de Wergea600 wike.

De hele week

“Wergea op de kaart”

Doorlopende expositie van oude kaarten en prenten van Wergea

Dag: Alle dagen
Tijd: 10.00 tot 17.00

Locatie: Atelier III De Skuorre 3

Voor en na de feestweek is de Expositie ‘WERGEA opdekaart’ ook te bekijken.
Vanaf 6 augustus t/m 4 september, elke zaterdag en zondag van 14.00-17.00.

“Rondvaarten en meer”

Dag: Alle dagen vanaf 20 augustus, behalve zondag
Tijd: 11.00 tot 16.30.

Locatie: Jachtwerf van der Werff Nieuwe hoek 17

Entree: Rondvaart: €1,- p.p.

Rondvaarten, ponsen met slingerpons + bezichtiging oude werkplaats

“Tentoanstelling Halbertsma, Iepenloftspul, KKW”

Dag: Zaterdag t/m zaterdag
Tijd: 13.00 tot 17.00

Locatie: Schuur van Joh. Postmus op de Gele Eker

Yn de smoute skuorre fan Joh. Postmus is in kompilaasje fan films, foto’ s en attributen te sjen. It plak om binnen te wippen, werom te sjen , ferhalen te dielen en in drankje te heljen!

Titel: Bezichtiging Sint Martinuskerk

Dag: Zaterdag 20 t/m donderdag 25

Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: Kerkbuurt

“Opsichtlik rêststekje”

Dag: elke dag
Locatie: op de Havensbank

Een project van geborduurde bekende Wergeasters op kussens.