Wergea 600 jier

In 2022 bestaat de naam Wergea, of een andere schrijfwijze daarvan, 600 jaar. De naam Wergea komt met verschillende spellingsvormen voor in middeleeuwse oorkondes en geschriften. Voor het eerst bekend als “Werraga” in 1422, daarna als “Warraghae” in 1453, tot “Werregae” in 1543 en het latere “Warrega”. Deze naam staat voor het begrip dorpsgebied of parochiebegrenzing. In de laatste eeuwen bekend dus als Warga. Bij gemeentebesluit (Boarnsterhim) is met ingang van 1 januari 1989 dit officieel Wergea geworden.


Vooraankondiging Frico Reünie

Eén van die activiteiten is een reünie van oud-medewerkers van de voormalige Frico, welke vanaf de oprichting in 1886 tot aan de sluiting in 1994 uitgroeide tot een zuivelbolwerk

Klik voor meer info